Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītie pasākumi Balvu novadā

BALVU NOVADĀ – AICINĀJUMS” IEGAISMO SEVI LATVIJĀ!”

Sagaidot Valsts svētkus,  novada iedzīvotāji, iestādes aicināti pie savām mājām, uzņēmumiem izveidot latvju rakstu zīmi(es).  18. novembrī izcelsim zīmi ar degošām svecītēm.

BALVI

17. novembris

16:00 Balvu novada muzejā tēlnieka Vitālija Peļņas izstādes “Dzīves ģeometrija” atklāšana.

18. novembris

11:00 Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā Valsts svētku ekumeniskais dievkalpojums.

12:00 Pilsētpārgājiens Balvu pilsētā “Balvu ozoli stāsta” (pulcēšanās pie luterāņu baznīcas).

No 11:00 – 16:00 Balvu Novada muzeja apmeklējums – bez maksas.

15:00 Balvu Novada muzejā sportiskās aktivitātes “Sporto pretī Valsts svētkiem” noslēgums.  Prezentācija par Balviem.

No plkst. 17:00 – 19:30 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Latvijas 105. dzimšanas dienas sarīkojums – novada apbalvojumu pasniegšana. Koncerts ”Debess un zeme un saule mūžam mana”  Piedalās:  Tilžas bērnu  un jauniešu teātris “Spogulēni”, Balvu Mūzikas skolas kora klases  vokālais ansamblis,  bērnu tautisko deju kolektīvs “Balvu vilciņš”.

No plkst. 19:30 – 20:00 “ Gaisma vieno…”  uguns šova priekšnesumi Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā.

22:00  Disko balle ”100% latviska mūzika” DJ Ingars, ieeja 5,00€.

19.novembris

10:00  Dievkalpojums Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

12:00 Dievkalpojums Balvu Romas katoļu baznīcā

12:00 “Izzīmē sevi mandalā” – Fibonači gaismas mandalas zīmēšana kopā ar gaismas mandalas terapeiti Aiju Harrison studijā “Azote”, Brīvības 59a, Balvos.

13:00 Senioru kora “Pīlādzis” un Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Svētī, Kungs, šo mūsu  zemi” Balvu Romas katoļu baznīcā

20. novembris

09:00  Dambretes turnīrs Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Informācija: 23996599.

15:00  “Sajūti Latviju” Latviskās garšas mini brančs – kopā gatavojam savai Latvijai Balvu novada Bērnu un jauniešu centrā. Interaktīvās un erudīcijas spēles par Latviju.

NAUDASKALNS, 18.novembris

“Dosim spēku Latvijai” –  ikviens tiek aicināts nolikt svecītes pie Naudaskalna Tautas nama latvju zīmes, tādējādi apliecinot mīlestību un dodot siltumu, spēku mūsu Latvijai.

BALTINAVAS PAGASTS, 17. novembris

18:00 Baltinavas Kultūras namā valsts svētku pasākums ”Šai zemē, no tēviem un Dieva mums dotā”.

22:00 Balle ar ansambli “Tranzīts” Baltinavas Kultūras namā, ieeja: 7,00 €.

BĒRZKALNES PAGASTS, 16. novembris

18:00 Bērzkalnes bērnudārza zālē Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.

BĒRZPILS PAGASTS, 19.novembris

11:30 Bērzpils atklātais kauss volejbolā vīriešiem labākajos gados Bērzpils pamatskolas sporta zālē. Vairāk informācijas: 26187668.

14:00 Bērzpils Saieta namā koncerts ”Latvija dziesmās ietīta” kopā ar Elīzu Zelču un Dāvi Lāpānu, ieeja: brīva.

22:00 Bērzpils Sporta angārā balle kopa ar Zinti Krakopu, ieeja: 5,00 €, galdiņu rezervācija pa tālr.26518493.

BRIEŽUCIEMA PAGASTS, 18. novembris

16:00 Pie Briežuciema Tautas nama visi aicināti atnākt ar savu gaismiņu (svecīti, lāpu), lai kopīgi veidotu latvju rakstu zīmes.

KRIŠJĀŅU PAGASTS

17. novembris

19:00 Krišjāņu Tautas namā izzinošs un aizraujošs prāta spēļu turnīrs “Mana sirds, mana zeme, mana Latvija”. Komandām lūgums pieteikties līdz 13. novembrim (4 cilvēku sastāvā).

18.novembris

10:00 Pie Krišjāņu tautas nama “Svētki labumu tirdziņš”.

KUBULU PAGASTS, 15. un 16. novembris

Kubulu Kultūras namā meistardarbnīca Valsts svētku ietvaros “Uztamborē savu svētku pīnīti Latvijai”. Veidosim kopēju valsts svētku noformējumu Kubulu pagastā – visi kopā pie siltas tējas tases.

LAZDUKALNA PAGASTS, 17. novembris

19:00 Lazdukalna Saieta namā Latvijas 105. gadadienai veltīts svētku koncerts kopā ar Juri Hiršu, ieeja: brīva.

22:00 Lazdukalna Saieta namā balle kopā ar Raivi no grupas “Kamēr jauni”, ieeja: līdz plkst. 23.00- 4,00 €, pēc tam 5,00 €.

LAZDULEJAS PAGASTS, 17.novembris

18:00 Lazdulejas Saieta namā Valsts svētku koncerts.

RUGĀJU PAGASTS, 18. novembris

20:00 Rugāju Tautas namā Latvijas valsts 105. dzimšanas dienai veltīts pasākums: viktorīna “Es zinu Tevi, Latvija”.  Aicinātas piedalīties pašvaldības iestāžu, amatiermākslas kolektīvu  un privātpersonu komandas 4 cilvēku sastāvā. Pieteikšanās Rugāju Tautas namā līdz 15. novembrim. Viktorīnas kārtu starplaikos koncertēs pagasta amatiermākslas kolektīvi.

22:00 valsts svētku balle, kopā ar Juri Ķirsonu, ieeja: no plkst. 22.00 -23.00 – 5,00 €, pēc plkst. 23.00 – 6,00 €. Var rezervēt galdiņu.

ŠĶILBĒNU PAGASTS

18. novembris

19:00 Upītes Tautas namā grupas “Marysana”  koncerts “Latvijai – 105”, soliste Santa Savicka – Drozdova, ieeja: bez maksas.

19. novembris

19:00 Kultūras centrā “Rekova” svētku koncerts “Latvijai – 105”.

22.00 Kultūras centrā “Rekova” balle kopā ar grupu “Ginc & es”, ieeja: 5,00  €.

TILŽAS PAGASTS, 18. novembris

14:00 Tilžas Kultūras un vēstures namā valsts svētku pasākums “Abpus loga” – amatiermākslas kolektīvu koncerts, pēc koncerta vēstures lappušu pāršķiršana pie tējas tases vēstures istabās.

18:00 Tilžas Kultūras un vēstures namā galda spēļu turnīri.

VIĻAKA, 17. novembris

18:00 Viļakas vidusskolas sporta hallē Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts “Tauta aug kā koks” kopā ar mūzikas grupu “CREDO”.

KUPRAVAS PAGASTS, 19. novembris

13:00 Kupravas pagasta zālē Valsts svētku pasākums. Koncertā piedalās: Kupravas pašdarbnieki, Viļakas Kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte” un  līnijdeju grupa “Ziemeļmeitas”.

ŽĪGURU PAGASTS,

13.novembris

“Pašu rokām darinām Latvijai” Ziepju liešanas meistardarbnīca.

14.novembris

“Pašu rokām darinām Latvijai” Sveču liešanas meistardarbnīca.

15. novembris

18:00 Žīguru Kultūras namāsaposies valsts svētku pasākumiem (sadarbībā ar “Oriflame” pārstāvjiem).