Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītie pasākumi Balvu novadā, 2023. gadā

Balvi

02.05. PLKST. 13.00/ BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRA DIENVIDU ZĀLE

Latvijas Nacionālā arhīva fotoizstādes “Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” atklāšana.

04.05. PLKST. 17.00/BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS

Koncertstāsts “Mans zelts ir mana tauta”. Ieeja: 5,-7,-10 €.

Viļaka

04.05. PLKST. 22.00/ VIĻAKAS KULTŪRAS NAMS

4.maija svētku atpūtas vakars. Muzicēs Gregs. Ieeja: 5,00 €.

Baltinavas pagasts

04.05. PLKST. 18.00/ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS

Igauņu ģimenes koncerts. Uzvelc savu tautu tērpu un nāc dziedāt! Ieeja: 3,00 €.

06.05. PLKST. 22.00/ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS

Diskotēka kopā ar DJ MAIRIX. Ieeja: līdz plkst. 24.00 3,00 €, vēlāk 4,00 €.

Balvu pagasts

03.05. PLKST. 20.00/ NAUDASKALNA TAUTAS NAMS

Baltā galdauta svētku pasākums “Te ir manas mājas, te- ir mana sirds”, piedalās dramatiskais kolektīvs ar monoizrādi “Mani šodienas mirkļi”, jauktais vokālais ansamblis “Malduguns”, mākslinieks Zintis Purens.

Bērzkalnes pagasts

04.05. PLKST. 11.00/ PIE BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDES

Baltā galdauta svētki.

Bērzpils pagasts

03.05. PLKST. 14.00/ BĒRZPILS PAMATSKOLAS SPORTA ANGĀRS

Koncerts “Spēka vārdi, dziesma un deja Latvijai” kopā ar pagasta pašdarbības kolektīviem un Bērzpils pamatskolas skolēniem.

Briežuciema pagasts

04.05. PLKST. 13.00/ BRIEŽUCIEMA TAUTAS NAMS

“Dziedam Latvijai”- Briežuciema Etnogrāfiskā ansambļa 45 gadu jubileja. Aicina visus uz koncertu un sadziedāšanos pie balti klāta galdas

Krišjāņu pagasts

06.05. PLKST. 19.00/ KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMS

Koncerts “Prieka mirkli dāvājot”. Ielūdz Tautas nama pašdarbības kolektīvi.

Kubulu pagasts

06.05. PLKST. 13.00/ KUBULU KULTŪRAS NAMS

Filma “Mātes piens ”pēc Noras Ikstenas romāna  “Mātes piens” motīviem. Ieeja: 3,00 €.

Lazdukalna pagasts

04.05. PLKST. 13.00/ LAZDUKALNA SAIETA NAMS

“Baltā galdauta svētki”  – sadziedāšanās kopā ar Jāni Ločmeli, viktorīna pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem pie balti klāta galda. Līdzi jāņem groziņš.

04.05. PLKST. 14.00/ LAZDUKALNA SAIETA NAMS

Spēlfilma “Mātes piens” pēc Noras Ikstenas romāna “Mātes piens” motīviem. Ieeja: 2,00 €.

05.05. PLKST. 22.00/ LAZDUKALNA SAIETA NAMS

Grupa “Tranzīts”. Ieeja: 7,00 €. Pirmās 100 biļetes-5 €.

Medņevas pagasts

05.05. PLKST. 22.00/ MEDŅEVAS TAUTAS NAMS

Balle kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja: 5,00 €.

Rugāju pagasts

06.05. PLKST. 22.00/ RUGĀJU TAUTAS NAMS

Balle kopā ar grupām “Kreisais pagrieziens” un “Alise”. Ieeja: no plkst. 22.00 līdz 23.00 5,00 €, pēc plkst. 23.00 7,00 €.

Šķilbēnu pagasts

04.05. PLKST. 11.00/ UPĪTE

Orientēšanās sacensības– veltītas Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai.

Tilžas pagasts

04.05. PLKST. 11.00/ TILŽAS KULTŪRAS UN VĒSTURES NAMS Tautasdziesmu stunda “Izdziedāt  latvisko dzīvesziņu” un Tilžas pagasta galdauta tamborēšana, izmantojot 28 ciemu veidotos rakstus pēc burtu metodes.

06.05. PLKST. 21.30/ TILŽAS KULTŪRAS UN VĒSTURES NAMS

Balle kopā ar Raivi Ribakovu. Ieeja: 5,00 €.

Vectilžas pagasts

04.05. PLKST. 09.00/ VECTILŽAS SPORTA UN ATPŪTAS CENTRS

Baltā galdauta svētki. Veloorientēšanās par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai.