Lāčplēša dienai veltītie pasākumi Balvu novadā (7.-11.novembris)

Lāčplēša dienai veltītie pasākumi Balvu novadā.

Novembrī Balvu Novada muzejā – Tēvzemes mēnesis. Muzejs aicina skolas apmeklēt muzeju un pieteikties muzejpedagoģiskajām programmām.

7.novembris – 11. novembris

“Sporto pretī valsts svētkiem” – aicinām piedalīties sportiskās aktivitātes (soļošana un nūjošana, skriešana, velo braukšana). Sacensību dalībnieki tiks dalīti grupās: sievietes un vīrieši. Āra aktivitāšu veiktais kilometrāžas apjoms jāiesūta ar mobilā telefona attiecīgās aplikācijas ekrānšāviņu – Whatsapp uz tālr. 28080738 vai uz e-pastu sportacentrs@balvi.lv. Rezultāti katrā grupā un kategorijā tiks vērtēti atsevišķi, uzvarēs dalībnieks ar lielāko kilometrāžas summu. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 28080738.

Balvi – 11.novembris

09:00 Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, mājražotāju gardumus, sezonas dārzeņus un augļus, amatniecības izstrādājumus!

No plkst. 09:00 -13:00 Balvu Kultūras un atpūtas centra Dienvidu zālē bezmaksas sveču liešanas darbnīca.

13:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā vēsturiskā drāma ”Mana brīvība”. Galvenās varones prototips ir viena no Atmodas laika spožākajām zvaigznēm – žurnāliste un politiķe Ita Kozakeviča. Ieeja: bez maksas.

No plkst. 14:00 līdz 16:00 Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā “Spēka diena 2023”. Aicināti piedalīties jaunieši un jaunietes (2007. dz. g. un jaunāki), vīrieši un sievietes (2006. dz. g. un vecāki). Vingrinājumi: plankings, svaru stieņa spiešana guļus, svaru turēšana, roku saliekšana balstā guļus. Militārās tehnikas un ekipējuma paraugdemonstrējumi (sadarbībā ar Zemessardzes 31. kājnieku bataljonu). Vairāk informācijas- zvanot pa tālr. 28080738.

16:00 Balvu Romas katoļu baznīcā ekumēniskais dievkalpojums.

17:00 Lāpu gājiens uz pieminekli Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem. Pulcēšanās pie Balvu Romas katoļu baznīcas. 17:30 Piemiņas pasākums par godu kritušajiem Latvijas brīvības cīnītājiem.

Viļaka – 10. novembris

15:00 Svētbrīdis Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā.

15:30 Lāpu gājiens uz Viļakas apkaimē kritušo karavīru piemiņas vietu Jaškovā.

16:00 Piemiņas brīdis.

Baltinavas pagasts – 10. novembris

15:00 Baltinavas Kultūras namā Erudīcijas spēle “Mana Latvija”. Aicina līdz 6.novembrim pieteikties Baltinavas pagasta iestāžu komandas, Baltinavas pagasta privāto saimniecību komandas, Baltinavas vidusskolas 9.-12. klašu skolēnu komandas.

Balvu pagasts- 10. novembris

19:00 Naudaskalna Tautas namā Latvijas Valsts svētku ieskaņas pasākums. Tilžas Kultūras un vēstures nama bērnu un jauniešu pulciņa ”Spogulēni” uzvedums – J. Jaunsudrabiņš ”Baltā grāmata” (režisore I. Daukste).

Bērzkalnes pagasts – 10. novembris

10:00 Priedaines kapsētā Svecīšu nolikšana pie Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām Priedaines kapsētā (plkst. 09.50 kursēs autobuss no Bērzkalnes pagasta pārvaldes).

Bērzpils pagasts – 10. novembris

09:00 Bērzpils pagasta centrā Lāčplēša dienas atceres pasākums. Svecīšu un ziedu nolikšana pie pieminekļa ”Brīvības cīņu karavīriem un Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem”. VID Muitas pārvaldes kinoloģijas dienesta Latgales nodaļas darba suņu paraugdemonstrējumi.

Briežuciema pagasts – 11. novembris

20:00 Briežuciema Tautas namā koncerts “Ar mīlestību Latvijai”. Piedalās: Briežuciema folkloras kopa ”Soldanī”, deju kolektīvs ”Pāris”, Medņevas etnogrāfiskais ansamblis, Baltinavas sieviešu vokalais ansamblis ”Naktsvijole”, Tilžas sieviešu vokālais ansamblis ”Rasa” un Upītes eksotiskso deju grupa ”Samia”. Pēc koncerta līdz plkst. 01:00 dejas ar lustīgām diskopauzēm. Muzicēs folkloras kopa ”Soldanī” (ieeja: bez maksas).

Rugāju pagasts

10.novembris

14:00 Lāčplēša dienas pasākums ar lāpu gājienu pa Rugāju ciemu līdz skvēram, kur godināsim Latvijas atbrīvotājus, piemiņas vietā noliekot līdzi paņemtās svecītes, lāpas un ziedus. Pulcēšanās pie Rugāju Tautas nama.

12. novembris

11:00 Rugāju kauss basketbolā vīriešiem. Informācija: 26187668.

Tilžas pagasts – 11.novembris

Individuāla svecīšu aizdegšana un ziedu nolikšana četrās piemiņas vietās, godinot brīvības cīnītājus.

Vectilžas pagasts – 10.novembris

19:00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā pateicības pasākums ”Lai netrūka rudzu maizes”.

Šķilbēnu pagasts – 9.novembris

17:00 Upītes Tautas namā vīru kopas “VILKI” koncerts “Uz priekšu latvieši”, ieeja: 3,00€.