Janvāra kultūras pasākumu plāns Balvu novadā

Balvi

Līdz 6. janvārim Balvu Novada muzejā Tēlniecības darbu izstāde Vitālijs Pelņa “Dzīves ģeometrija”.

13.janvārī plkst. 16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Biedrības “Razdolje”  pasākums “Vecais jaunais gads”.

Līdz 20. janvārim Balvu Kultūras un atpūtas centrā 2. stāvā  Leonīda – Daila Bērziņa gleznu izstāde un rokdarbu pulciņa “Mežģis” darinātie rūķi.

Līdz 31. janvārim  Balvu Centrālajā  bibliotēkā Jolantas un Valda Dundenieku izstāde ”Keramika”, plenēra ”Valdis Bušs 2023” izstāde.

No 12. janvāra Balvu Novada muzejā Latvijas Nacionālā arhīva izstāde  “Ar barikāžu gaišumu sirdīs”; Normunda Beržinska saktu privātkolekcijas izstāde “Latvijas dārgumi”.

19.janvārī Balvos, Balvu Novada muzejā, Balvu muižā Barikādēm – 33 – atceres pasākumi:

Plkst. 9.50 grupas “Vilki” koncerts (Balvu Valsts ģimnāzijā);

Plkst.11.00 ugunskura iedegšana pie muzeja, Latvijas Nacionālā arhīva  izstāde ”Ar barikāžu gaismu sirdīs”;

Plkst.13.00 piemiņas brīdis uz Balvu muižas kāpnēm (piedalās senioru koris Pīlādzis un Balvu Valsts ģimnāzijas koris);

Tikšanās ar bijušo lauksaimniecības ministru Daini Ģēģeri un Latvijas Nacionālā arhīva pārstāvjiem. Pēc pasākuma – barikāžu dalībnieku tikšanās muzejā.

20.janvārī  plkst.19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā teātra izrāde Norms Fosters “Garā nedēļas nogale” – komēdija (četru brīvmākslinieku kopdarbs – Inga Alsiņa – Lasmane, Ilze Liepa, Gatis Gāga un Ivo Martinsons)  Ieeja: 15.00; 12.00; 10.00 euro.

20.janvārī plkst.19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā “Sporta laureāts”.

20.janvārī plkst.18.00  Balvu Kultūras un atpūtas centrā Maksims Trivaškevičs – soloizrāde „Stāstīšu jokus”! Ieeja 5,00 euro

20.janvārī Balvu Centrālajā  bibliotēkā Alberta Budžes piemiņai veltīti novadpētniecības lasījumi. Alberts Budže (1930-1957-2017).

Dalībnieku reģistrācija elektroniski: https://ej.uz/lasijumi3 līdz 10.janvārim.  Nolikums https://ej.uz/novadpetniecibas_lasijumi.

Balvu pagasts

No 2. janvāra Naudaskalna Tautas namā Zinta Purena gleznu izstāde “Ziema” (jauni darbi). Izstāde aplūkojama darbdienās no plkst. 9.00-12.00.

23.janvārī plkst.18.00  Naudaskalna Tautas namā smaržu meistardarbnīca.  Meistardarbnīcu vadīs Ilona Čakāne – aromterapijas konsultante, sajūtu vingrošanas trenere. Caur smaržu un sajūtām, katrai būs iespēja pagatavot sev individuālas smaržas, kas šobrīd uzrunā. Dalības maksa – 5.00 euro.

Baltinavas pagasts

8.janvāris – 1.novembris Baltinavas Kultūras namā Fotogalerijas “Mana Baltinava” veidošana ar iedzīvotāju iesaistīšanu fotomirkļu tveršanā.

No 15.janvāra līdz 9.februārim Baltinavas Kultūras namā Olgas Rečes gleznu izstāde. Apmeklētājiem izstāde pieejama darba dienās no plkst. 10.00 – 15.00.

27.janvārī plkst.11.00 Baltinavas Kultūras namā adīšanas darbnīca “Baltinavas raksti”. Dalībniekam ir nepieciešama dzija – 3 krāsas, adāmadatas. Dalības maksa 3,00 euro. Pieteikšanās darbnīcai līdz 24.janvārim, zvanot t.25440049

Bērzkalnes pagasts

12.janvārī plkst.18.00 Rubeņu Tautas namā pasākums “Vecais Jaunais gads”.

Bērzpils pagasts

No 15.janvāra  Bērzpils Saieta namā 2.stavā Elitas Eglītes keramikas izstāde.

Briežuciema pagasts

5.janvārī plkst. 16.00 Briežuciema Tautas namā Jaungada diskotēka bērniem. 

12.janvārī plkst.19.00 Briežuciema Tautas namā Stāstnieku vakars ar muzikāliem pārsteigumiem. Līdz 10. janvārim aicinām  pieteikties (mob.25444621) patiesu un izdomātu notikumu  stāstniekus,  mednieku stāstu zinātājus, anekdošu un pasaku stāstītājus. Visiem piemiņas veltes, bet lielākajam stāstniekam ceļojošā balva – āksta cepure. Skatītājiem – ieeja ziedojums.

17.janvārī plkst.10.00 Briežuciema rokdarbu darbnīcā “Atspole” dzijas mandalu gatavošana. Meistare Valentīna Daukste.

Krišjāņu pagasts 

13.janvārī plkst.19.00  Krišjāņu Tautas namā Pašdarbības kolektīvu koncerts un dramatiskā kolektīva jubilejas pasākums.

Kubulu pagasts

Līdz 8. janvārim Kubulu Kultūras namā Kubulu Kultūras nama kolektīvu ”Rūtas” un ”Vakarblāzma” rokdarbu darinājumu izstāde ”Sajūti ziemu”.

13.janvārī Kubulu Kultūras namā Foto mākslinieka Vitauta Putreikas lielizmēra darbu izstādes atklāšana ar autora piedalīšanos.

13.janvārī Kubulu Kultūras namā grupas “Dricānu Dominante” koncerts ziemas noskaņās.

Lazdukalna pagasts

27.janvārī plkst.19.00 Lazdukalna Saieta namā jubilejas koncerts “VPDK  “Rugāji”  spodrina  deju pērles”. Piedalās bijušie dejotāji un draugu kolektīvi.

Lazdulejas pagasts

13.janvārī plkst.18.00 Lazdulejas Saieta namā Gada ieskaņas pasākums.

Medņevas pagasts

20.janvārī plkst.19.00 Medņevas Tautas namā teātru saspēle – “Draudzības čemodāns”. Piedalās novada dramatiskie kolektīvi un viesmākslinieku kolektīvs no Grundzāles.

20.janvārī plkst.22.00 Medņevas Tautas namā balle – muzicēs Zintis Krakops. Ieeja: 5,00 euro.

Rugāju pagasts

No 3.janvāra Rugāju muzejā ceļojoša izstāde “Dziesmu svētkiem 150 – Balvu novads” par Balvu novada kolektīviem  Latvijas Vispārējos XXVII Dziesmu un XVII Deju svētkos.

6.janvārī plkst.17.00 Rugāju Tautas namā koncerts Zvaigznes dienā  “Es Tev novēlu mani…”. Vokāli instrumentāls koncerts ar ziemas tematiku. Linda Hamfrīsa [Elha] ir komponiste, producente, dzejniece un pianiste. Rasa Laube ir dziesminiece, – ieguvusi milzīgu koncertēšanas pieredzi, uzstājoties ar savu ģimeni, kura Latvijā pazīstama kā Dziedošā Vītolu ģimene. Ieeja – ziedojums.

20.janvārī plkst.11.00 Rugāju parkā sportiski izklaidējoša aktīva atpūta visai ģimenei. Izgrezno savas ragaviņas un gūsti balvu. Piedalies jautrās stafetēs. Ja laika apstākļi ļaus – uzcel sniega skulptūru utt.. Būs ugunskurs, silta tēja.

Šķilbēnu pagasts

18.janvārī Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” Ontona dīnas ļustes.

27.janvārī Kultūras centrā “REKOVA” Rekavas vidusskolas absolventu balle.

Tilžas pagasts

Līdz 12. janvārim Tilžas pagastmājas 2. stāvā Vēsmas Ušpeles keramika, Līgas Skabes pinumi no klūgām, Agneses Skabes ikonas un Anfisas Pupauses tamborējumi. Izstāde aplūkojama katru darbdienu.

Viļaka

Līdz 9. janvārim Viļakas muzejā numismātikas un bonistikas izstāde no Viļakas muzeja krājuma.

27.janvārī plkst.16.00 Viļakas Kultūras namā Maksima Trivaškeviča stand – up komēdija “Stāstīšu jokus”, ieejas maksa 4,00  euro.

Žīguru pagasts

27.janvārī plkst. 19.00 Žīguru Kultūras namā lomu spēle “Mafija”, pieteikšanās līdz 25.janvārim (29294593). Dalībnieku vecums no 14 gadiem. Skatītāji laipni aicināti.