Iespēja kļūt par tūrisma nozares uzņēmēju Viļakā

Balvu novada pašvaldība izsola uzņēmējdarbībai sagatavoto teritoriju Pils ielā 9, Viļakā.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:
1)apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0108 daļu, 1,3064 ha platībā.
2)nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0108 daļu, 2,8617 ha platībā (t.sk. bērnu rotaļu laukums, pludmales zona, laivu piestātne, viens strītbola laukums, divi volejbola laukumi, piecas kemperu pieslēgumu vietas un pieci atpūtas namiņi).

Vairāk informācijas: https://bit.ly/Pilsiela9