Brivdienu norises Balvu novadā 31.03.-02.04.

Nedēļas nogalē norisināsies akcija “Satiec savu meistaru”, kā arī citi pasākumi.

31. marts

16:00 Meistardarbnīca “Ceļš uz svētkiem” kopā ar Baltinavas pagasta pūtēju orķestri. Meistari: Aigars Bukšs, Henrihs Slišāns-Logins. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā, Tilžas iela 17, Baltinavas pagastā, informācija: 29134696.

18:00 Romantiska filma “Varbūt jā” Balvu Kultūras un atpūtas centrā, ieeja 5€.

19:00 Ģimenes filma “Ozola mūžs” Upītes pamatskolas ēkā, Stabļovas iela 1, Upīte, ieeja – 3€.

1.aprīlis

09:00 Balvu novada amatierteātru skate Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

10:00 Buļbu dasu taisiešona / Kartupeļu desu gatavošanas meistarklase Baltinavas vidusskolas mājturības kabinetā. Meistare: Anita Sarkane, pieteikšanās: Anita (28395837).

13:00 Pastalu gatavošana kopā ar meistaru Andri Ločmeli Briežuciema tautas namā. Dalības maksa 15 – 20€, informācija un pieteikšanās: 25444621.

15:00 Saļmu dziedāšanas meistarklase Vectilžas Sporta un atpūtas centrā. Meistare – Antonija Jermacāne.

19:00 Koru koncerts “Ceļā iz dzīsmusvātkīm” kultūras centrā “Rekova”.

2. aprīlis

12:00 Brīvbode un stila terapija ar modes dizaineri Velgu Krukovsku Lazdukalna Saieta namā.

13:00 Meistardarbnīca “Re, kur muzikanti spēlē” Krišjāņu Tautas namā. Meistari: Laimas lauku kapela un Krišjāņu Tautas nama folkloras kopa, pieteikšanās: 26372319.

Foto: V. Kaņepe