Brīvdienu norises Balvu novadā 25. 11. – 27. 11.

Ieskaties brīvdienu norišu plānā Balvu novadā.

25. novembris

10:00 Adventa vainagu, galda un sienas dekoru darbnīca “Mirdz guntiņās pazares” Vectilžas sporta un atpūtas centrā. Kontakti: Maruta – 27835511

19:00 Folkloras kopas “Olūts” 5 gadu jubilejas koncerts “Lai dzīvo sveiks!” Vīksnas tautas namā.

26. novembris

18:00 Balvu kultūras un atpūtas centra jauktā kora “Mirklis” un “Räpina Kammerkoor” (Igaunija) koncerts “Lai skan” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

19:00 Sieviešu deju kopas “Asjate” 10 gadu jubilejas koncerts “Savu prieku izdejot”. Pēc koncerta balle ar grupu “Vietu nav”.  Bērzpils sporta angārā. Ieejas maksa uz balli: 2,50 eur.

No 19:00 līdz 22:00 Vakarēšana – skalu plēšana, adīšana, tamborēšana, aušana, cepumu cepšana, Adventes vainagu gatavošana, mīklas un rotaļas Tilžas kultūras un vēstures namā.

22:00 Balle ar Zinti Krakopu Tilžas kultūras un vēstures namā. Ieejas maksa: 4 eur.

27. novembris

17:00 Balvi iemirdzas svētkiem. Laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

Baudi ziemu Balvu novadā – pavizinies zirga vilktās kamanās!

Zirgu sēta “Kapulejas”, saziņai: 28738007; 28759616. Zirgi Aizpurvē, saziņai: 26562139