Brīvdienu norises Balvu novadā 19. – 21.05.

19.maijs

15:00 Bibliotēkas dārza svētki “Alise grāmatu zemē” Balvu pilsētas skvērā.

18:00 Dziedošo un dejojošo bērnu koncerts “Lustīgs dziedu, lustīgs deju” Lazdukalna Saieta namā.

20.maijs

08:00 Pavasara Tirgus diena Rugāju parkā.

08:00 Pavasara gadatirgus Tilžas ciema centrā.

09:00 Zaļais tirdziņš Viļakā, Pils iela 6, pie estrādes.

19:00 Vasaras sezonas atklāšanas pasākums,  21:00 balle kopā ar Arni Grapu Lazdulejas pagasta estrādē, ieeja ballē: 3€.

19:30 Kubulu amatierkolektīvu koncerts “Kubuli sveicina vasaru”, 21:30 balle ar Sintiju Velmi Kubulu Kultūras namā, ieeja uz koncertu: 1€, uz balli: 4€.

19:00 Austrumu reģiona 3. līgas futbola čempionāta spēle Balvi – Rēzekne 2 Rugāju sporta stadionā.

20:00 Koncerts “Mūsu saldie 16”, pēc koncerta diskotēka ar DJ Ingaru Briežuciema Tautas namā, ieeja diskotēkā: 2€.

20:00 Ērika Loka koncerts, 22:00 Balle ar Aināru Lipski Medņevas Tautas namā, ieeja uz koncertu: 3€, uz balli: 5€.

22:00 Balle ar Ēriku Budēvicu un Indru Railu Rugāju Tautas namā, ieeja līdz 23:00 – 5€, pēc 23:00 – 7€.

21.maijs

10:00 Pārgājiens Balvu stacija-Žīguri pa kādreizējo dzelzceļu – 31 km. Tikšanās Kubulos pie stacijas, kopējs transports atpakaļ uz Kubuliem pēc pārgājiena. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, T: 26552423, Inta Ozola

14:00 Koncerts “Mūsos katrā dārgums mīt” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.