Brīvdienu norises Balvu novadā 17. – 19.03.

Ieskaties nedēļas nogales plānā!

17. marts

18:00 Animācijas filma “Mūmijas” Balvu Kultūras un atpūtas centrā, ieeja: 5 €, bērniem līdz 12 g. v. – 3 €.

19:00 Teātra dienas Kubulos “Cepuri nost”,  21:30 balle kopā ar Juri Ķirsonu Kubulu Kultūras namā, ieeja uz pasākumu – bezmaksas, balle – 5€, iespējama galdiņu rezervācija, info: 26627122.

19:00 Filma “Zilās asinis” Kultūras centrā “Rekova”, ieeja: 3 €.

22:00 Pavasara balle ar Aināru Lipski Lazdukalna Saieta namā, ieeja 5 €, iespēja rezervēt galdiņu: 26698292.

18.marts

10:00 Lielā tirgus diena Krišjāņu tautas namā.

10:30 Balvu novada atklātais čempionāts volejbolā sievietēm Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Dārza – 2, Balvi.

14:00 Muzikāls pasākums “Dziedāsim to riņķa dziesmu” Medņevas tautas namā.

17:00 Tradicionālā Jāzepa dienas danču nakts kopā ar tautas muzikantiem Rugāju Tautas namā, ieeja (ziedojums): 2 €.

19:00 Kristīne Šomase un Normunds Liepiņš ar koncertprogrammu “Lai izdodas Tev” Tilžas Kultūras un vēstures nams, ieeja: 4 €.

20:00 Atpūtas pasākums “Kaķu motīvs pavasarī” Baltinavas Kultūras namā, ieeja: 3 €, iespēja rezervēt galdiņu: 25440049.

19.marts

10:00 Pārgājiens pa vecajām Ābelenes laiku takām. Tikšanās pie Baltinavas muzeja, info: 28395837, dalības maksa: 2€, bērniem – bezmaksas.

14:00 Teātru saspēle Jāzepa dienā ar Susāju un Viļakas dramatiskajiem kolektīviem Borisovas Tautas namā.