Brīvdienu norises Balvu novadā 16.12 – 18.12.

Lai gada tumšākās dienas neļauj noskumt nevienam! Meistardarbnīcas, koncerti, pārsteigumi, aktīva laika pavadīšana uz slēpēm vai slidām – ieskaties nedēļas nogales norišu plānā!

16. decembris

10:00 Meistardarbnīca “Īsteni latviskie speķa pīrādziņi” Vectilžas Sporta un atpūtas centrā

14:00 Rotājumu gatavošana kopā ar rūķi Krišjāņu tautas nams

16:00 Gaismiņu iedegšana lielajā eglē “Šūpoļu laukumā” Krišjāņos

15:00 Meistardarbnīca “Saulīti gaidot – puzuri gatavo” Balvu novada muzejā, dalības maksa: 1 eur

18:00 Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Ziemassvētkus gaidot” Balvu Sakrālās kultūras centrs

17. decembris

10:00 Balvu novada atklātais čempionāts basketbolā, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas sporta zālē

13:00 Ziemassvētku tirdziņš Žīguru kultūras namā

13:00 Meistardarbnīca “Saulīti gaidot – puzuri gatavo” Balvu novada muzejā, dalības maksa: 1 eur

16:00 Ziemassvētku brīnumi Rakstiņu parkā Bērzpils pagastā

18:00 Ainas Božas autorkoncerts “Iedegsim sveces” Naudaskalna tautas namā, ieejas maksa: 3 eiro

18:00 Cēsu Baptistu draudzes zvanu ansambļa “Soli Deo Gloris” Ziemassvētku koncerts Tilžas Kultūras un vēstures namā,  ieejas maksa: iepriekšpārdošanā – 3 eiro, koncerta dienā – 5 eiro

18. decembris

15:00 Ļaudonas jauktā kora koncerts Rugāju Romas katoļu baznīcā

15:00 Ainas Božas Ziemassvētku koncerts Medņevas tautas namā, ieeja brīva

Baudi ziemu Balvu novadā!

Slido un spēlē hokeju Balvu slidotavā vai Žīguru hokeja laukumā.

Slēpo un brauc no kalniņa Balkanu dabas parkā, info: 29132664.