Brīvdienu norises Balvu novadā – 11.-13.08.

Šajās brīvdienās dažos pagastos un arī Balvu pilsētā norisināsies Balto zeķīšu svētki, bērnības un pilngadības svētki, savukārt Kubulos un Krišjāņos svinēs arī pagasta svētkus.

11.augusts

19:30 Grupas “100 debija” koncerts Kubulu Kultūras namā, biļetes iepriekšpārdošanā-10.00 €, pasākuma dienā-15.00 €.

12.augusts

08:00 Lauku Labumu tirdziņš laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

10:00 Svētku labumu tirdziņš Krišjāņos, Krišjāņu pagasta svētku ietvaros. 22:00 Ziedu balle kopā ar “Velme un Vēvers” Krišjāņu Tautas namā.

11:00 Jaunbērziņu kauss – ieskaites sacensības pajūgu braukšanā. Norises vieta: Balvu novads, Bērzpils pagasts, Tabakova, “Jaunbērziņi”.

13:00 Kubulu pagasta svētki pie Kubulu KN.

19:00 Vectilžas Sporta un atpūtas centra amatierteātra ”Melnais kaķis” izrāde “Laulības treniņu aģentūra”, 22:00 Balle ar Juri Ķirsonu Žīguru pagasta estrādē.

22:00 Zaļumballe ar Lauri Neilandu Balvu pilsētas estrādē, ieeja: 5€.

22:00 Ziedu balle kopā ar grupu “Bruģis” Rugāju parka estrādē, ieeja: līdz 23.00 -5.00 €, pēc tam 7.00 €.