Aicinām komandas pieteikties auto orientēšanās sacensībām ”Prieka tūre”!

Tradicionālās pavasara auto orientēšanās sacensības “Prieka tūre”  notiks 18.maijā Balvu novadā.

Komandas sastāvā tikai sievietes (vismaz 2 dalībnieces). Dalībniecēm jābūt līdzi telefonam ar interneta pieslēgumu. Komandas tiks vērtētas pēc  noformējuma un uzdevumos iegūtajiem punktiem!

Sacensību dienā reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 11.00 stāvlaukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra (Brīvības iela 61). Starts plkst. 11.30.

Komandu pieteikšanās līdz 10.maijam: elektroniski, rakstot uz e-pastu sportacentrs@balvi.lv. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, pašvaldība, dalībnieku vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts.

Dalības maksa: 10 EUR no dalībnieces. Maksājuma uzdevums par dalības maksu jāuzrāda pie reģistrācijas.

Rekvizīti samaksai:

Ziemeļlatgales sporta centrs, Balvu novada pašvaldība
Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501
Reģ. Nr. 90009115622
AS SEB Banka
Konts: LV93UNLA0050014291739
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis:  Prieka tūre

Sacensības rīko Ziemeļlatgales sporta centrs, galvenais tiesnesis – Jānis Melnis.

Vairāk informācijas pa tālr. 23996599 (Jānis Melnis).

Sacensību nolikums