Tilžos katalikų bažnyčia

Sakralinės vietos

Tilžos Šventojo Juozapo Romos katalikų bažnyčia buvo statoma 1921–1922 m. Bažnyčia yra su dviem smailiais mediniais bokštais. Tai viena didžiausių medinių bažnyčių Latvijoje. Bažnyčioje yra trys mediniai altoriai su vyresniojo pastoriaus K. Kangaro tapytais paveikslais. Pagrindiniame altoriuje pavaizduota Šventoji Šeima: Marija, Jėzus ir Šventasis Juozapas, visi apšviesti Šventosios Dvasios. 1935 m. bažnyčioje atsirado didysis varpas, pagamintas Liepojoje, o 1940 m. –vargonai.

Adresas

Raiņa iela 23a, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572
Braukt