Baltinavos katalikų bažnyčia

Sakralinės vietos

Pirmoji žinoma Baltinavos katalikų bažnyčia pastatyta XVII a. antroje pusėje, ji buvo medinė ir 2,6 km atstumu nuo Baltinavos. Kita medinė bažnyčia jau pastatyta pačioje Baltinavoje XVIII a. Ji stovėjo vietoje, kuri priešais dabartinę mūrinę bažnyčią, o altorius buvo esamos bažnyčios bokšto vietoje. Trečioji Baltinavos Viešpaties Jėzaus Kristaus Apreiškimo bažnyčia yra mūrinė, jos statyba truko 22 metus – 1909 m. buvo padėtas pirmasis pamatų akmuo, bažnyčia pašventinta 1931 m. Bažnyčioje yra senovinių sakralinio meno kūrinių. Seniausias – Mergelės Marijos paveikslas, nutapytas XVII a. ant odos, esančios ant medinio pagrindo. Šis išlikęs paveikslas yra iš pirmosios Baltinavos bažnyčios, buvusios Keišų sodžiuje. Dabartinėms apaštalų Petro, Povilo, Jono ir Andriejaus skulptūroms iš medžio, esančioms pagrindiniame bažnyčios altoriuje – apie 300 metų. Paveikslas, vaizduojantis Kristų, „Ecce Homo“ sukurtas XVIII a.

Adresas

Liepu iela 8, Baltinava, Balvu nov
Braukt