Skujetniekų maldos namai

Sakralinės vietos

Skujetniekų maldos namai buvo įkurti 2001 m. buvusioje gyvenvietės katilinėje Beržų parapijos vyresniojo pastoriaus Janio Kupčo iniciatyva, su Lazdukalno seniūnijos ir Skujetniekų gyventojų parama. Pastatas buvo prastos būklės, tačiau bendromis pastangomis buvo sutvarkytas, pamaldos sutraukia gana daug maldininkų.

Adresas

Skujetnieki, Lazdukalna pag., Balvu nov., LV-4577
Braukt