Audimo dirbtuvė Baltinavoje

Amatininkystė ir tradicijos

Susipažinimas su audimo staklėmis, pagrindinių audimo įgūdžių įgijimas. Šiaurės Latgalos (Abrenės) tautinių drabužių istorija. Baltinavos ir Škilbėnų seniūnijas galima laikyti Abrenės krašto tautinio kostiumo centru, senieji papročiai čia išlikę beveik nepasikeitę.

Adresas

Tilžas iela 5, Baltinava, Balvu nov., LV-4594
Braukt